Ochrona środków gromadzonych w PPK – bezpieczniej niż w OFE?

0
176

Poziom ochrony środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych został uwzględniony w ustawie. Jest on obecnie na możliwie najwyższym poziomie. Zapisane zostało explicite, że fundusze zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność ich uczestników. To najlepsza i najpewniejsza gwarancja ich prawnego statusu. Czy teza o przyszłości pieniędzy z PPK, które mogą podzielić los środków z OFE jest więc słuszna? W przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych, nawet bez zapisu o prywatności środków – w oparciu o wszystkie inne elementy funkcjonowania programu, mają one zupełnie inny charakter niż Otwarte Fundusze Emerytalne. Działają jak środki zgromadzone w innych instrumentach funkcjonujących w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego (indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, pracownicze programy emerytalne).

– System PPK został zorganizowany w zupełnie odmienny sposób niż OFE. Przede wszystkim stanowi dobrowolny i dodatkowy system oszczędzania długoterminowego – powiedział serwisowi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Solve : *
14 − 9 =